HP – Hrvatska pošta d.d. operator i pružatelj usluga digitalne televizije

HP – Hrvatska pošta d.d. i društvo kćer HP Produkcija d.o.o. u proteklom su periodu stvorili uvjete za pokretanje dugoročnog projekta koji HP – Hrvatsku poštu d.d. uvodi u novo područje poslovanja – pružanje usluga digitalne televizije.

U postupku javnog natječaja za izdavanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra za pružanje usluge upravljanja dvjema elektroničkim komunikacijskim mrežama digitalne televizije za multiplekse MUX C i MUX E na području Republike Hrvatske, Vijeće HAKOM-a je na sjednici održanoj 26.10.2011. donijelo odluku o odabiru zajedničke ponude trgovačkih društava: HP Produkcija d.o.o. (nositelj ponude), Odašiljači i veze d.o.o. i HP – Hrvatska pošta d.d., te je sukladno odluci izdana pojedinačna dozvola za uporabu radiofrekvencijskog spektra.

Dozvola je izdana na razdoblje od 10 godina i obvezuje nas kao njenog vlasnika da tržištu ponudimo komercijalnu uslugu u ulozi DVB-T operatera. Za dobivanje dozvole za uporabu radiofrekvencijskog spektra i daljnji tehnološki razvoj cijelog projekta zaslužan je strateški partner Odašiljači i veze d.o.o. http://www.oiv.hr/

Projektni tim HP – Hrvatska pošta d.d. i HP Produkcija d.o.o. intenzivno radi na svim fazama razvoja ove usluge (ponuda, sadržaj, marketing, aplikativni sustavi…) neophodnim za plasman usluge na tržište.

Obavijest korisnicima

Obavještavamo vas da se 1. lipnja 2022. HT Produkcija d.o.o. planira pripojiti Hrvatskom Telekomu d.d. Ovo pripajanje nema nikakvog utjecaja na vašu EVOtv uslugu te možete bezbrižno nastaviti s gledanjem omiljenih EVOtv kanala. – Više informacija na […]

Prelazak na novi DVB-T2 signal

Od 12. studenog 2020. godine zemaljski TV signal u Republici Hrvatskoj unaprijeđen je poboljšanim DVB-T2 signalom. DVB-T2 besplatan je TV signal za emitiranje nacionalnih, regionalnih i lokalnih TV programa u zemaljskom odašiljanju koji osigurava odašiljanje u visokoj […]